Veelgestelde vragen

Isofloc cellulose isolatie


Wat is de isolerende waarde van Isofloc cellulose isolatie?

De Lambda declared waarde van Isofloc bedraagt 0,038 (W/mK). De λ-waarde (lambda-waarde) geeft de warmtegeleiding van het materiaal aan.  Als u bijvoorbeeld 20 cm Isofloc wilt toepassen geeft dit een Rd-waarde van 0,20/0,038 = 5,26 m 2 K/W

Rd-waarde (R-waarde)
De Rd-waarde is de warmteweerstand van het materiaal (niet van de gehele constructie). De d staat voor ‘declared’, de waarde zoals opgegeven door onze fabrikant. Hoe hoger dit getal is hoe beter de thermische isolatie. De waarde kan men bepalen door de dikte van de isolatie (in meters) te delen door de lambda-waarde.

Rc-waarde
De Rc-waarde is de warmteweerstand van de hele constructie. Dit kan bijv. een hellend dak zijn, een vloer of een wand. De Rc-waarde geeft het isolerend vermogen van de hele constructie weer. Hoe hoger het getal hoe beter de isolerende waarde. In het huidige bouwbesluit 2012 zijn de eisen voor nieuwbouwwoningen weer aangescherpt:
• Vloer: Rc-waarde ≥ 3,5 m 2 K/W
• Gevel: Rc-waarde ≥ 4,5 m 2 K/W
• Dak: Rc-waarde ≥ 6,0 m 2 K/W


In de offerte staat dat er geen obstakels, gaten of kieren (groter dan 5 mm) in de te isoleren constructies mogen zitten. Hoe moet ik dat interpreteren?

Indien er gaten of kieren in de te isoleren constructie zitten dient u rekening te houden met eventuele vlokken die vrij kunnen komen tijdens het inblazen. Als de constructie eenmaal is ingeblazen komen er geen vlokken meer vrij. Indien er obstakels in de constructie zitten moet u rekening houden met extra gaten die geboord moeten worden.


Zijn leidingen/electradraden een probleem?

Water/afvoer/electraleidingen zijn geen probleem. Indien deze aanwezig zijn dient u wel rekening te houden met extra gaten die geboord moeten worden.


In mijn plafond zitten of komen halogeen of LED inbouwspots. Is dit een probleem?

Isofloc is met brandwerende toeslagstoffen behandeld en vertoont bij brand een goed brandvertragend gedrag. Voorwaarde voor de brandwerendheid van Isofloc is het aanwezig blijven van het kristallijn water in de isolatie. Daarom is het van belang dat de Isofloc isolatie niet blootgesteld wordt aan temperaturen boven de 70 o C (bijvoorbeeld inbouwspots en rookgaskanalen). Deze dienen te worden afgedekt met een brandkap of een keramische bloempot.


In de offerte staat dat de opdrachtgever moet zorgen voor de afvoer van het afvalmateriaal. Hoeveel is dit ongeveer?

Per 100 m2 kunt u rekening houden met ongeveer 1 vuilniszak wat aan afval vrijkomt.


Hoe kan Warmteplan waarborgen dat alle vakken gevuld zijn?

Er wordt met druk ingeblazen waardoor alle hoeken en gaten goed gevuld worden. Er wordt ingemeten en nagemeten. Onze verwerkers kunnen ter plekke laten zien hoe zij controleren of alle vakken gevuld zijn.


Hoe kan Warmteplan waarborgen dat de cellulose niet inklinkt?

Warmteplan blaast in volgens de densiteitstabellen van Isofloc en veroorzaakt daardoor geen inklinking. Dit geeft een gegarandeerde zettingszekerheid, optimale vulling en zorgt voor de juist inblaastechniek.