Dynamische dampspanning berekening

Warmteplan kan u naast de verkoop tevens advies geven over uw constructie. Naast een eenvoudige
bouwfysische berekening kunnen wij ook een een dynamische dampspanning berekening maken.

WUFI is een dynamische dampspanningsberekening software van het Fraunhofer Institut für
Bauphysik, Holzkirchen.

Dit programma berekent het gekoppelde warmte- en vochttransport van meerlaagse
bouwelementen ondernatuurlijke klimaatcondities, waarbij ook rekening wordt gehouden met
warmte- en vochtbuffering van de diverse bouwcomponenten, de invloed van zonne- en nachtelijke
straling (direct en diffuus), wind, verdampingskoude, evenals sorptie en capillariteit van de
bouwmaterialen.

Daardoor wordt inzichtelijk, of vocht in het bouwelement ophoopt, d.w.z. het totale vochtgehalte
van de constructie over de onderzochte periode gerekend af- of toeneemt, en het bouwelement
voldoende terugdroogt.

Hiervoor kunt u een email sturen of telefonisch contact opnemen.